Học viên nói gì về thầy Hiếu?

“Cách dạy chuyên nghiệp và lôi cuốn của thầy Hiếu giúp dễ hiểu kiến thức hơn!”

Đây là chương trình rất chất lượng, vì kiến thức mà khoá học mang lại rất nhiều và bổ ích.

Ngoài ra, chương trình mang lại những cái nhìn thực tế hơn khi có các case study, các mẫu story-telling chất lượng, cũng như những nội dung cần rút kinh nghiệm.

Cách dạy chuyên nghiệp và lôi cuốn của thầy Hiếu cũng giúp các kiến thức “khó nhai” và khô khan trở nên dễ dàng để hiểu và vận dụng được.

Đăng ký khóa đào tạo Kỹ năng Viết chuyên nghiệp Content Marketing, PR của Giảng viên Trung Hiếu tại đây!

Điều tôi cảm thấy ưng ý nhất khi tham gia khóa đào tạo Kỹ năng Viết chuyên nghiệp Content Marketing và PR chính là việc thấy được một bức tranh toàn vẹn hơn về Content Marketing, cách thức triển khai ý tưởng content và sự quan trọng của việc kết hợp “khả năng liên tưởng” và “vốn xã hội, kinh nghiệm”.

Học viên: Yeh Cheng Xing

Hiển thị thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.