Học viên nói gì về "thầy Hiếu"?

Cảm ơn thầy Hiếu vì đã dạy tư duy viết

Trời ạ! Phải viết review bằng giấy, thầy mình đúng là luôn tạo ra sự khác biệt, thú vị. Có lẽ chắc “ông” thầy này muốn được tạo dấu ấn trong lòng học viên đây.

Cân nặng dấu ấn đến cách dạy cũng ấn tượng chẳng kém.

Hihi. Cho em được gửi lời cảm ơn thầy bởi 2 điều thầy dạy em: Tư duy viết và biết khó khăn hơn với chính công việc của mình – chỉ 2 điều này thôi đã đủ để em tiếp tục học hỏi, thực hành, siêng năng và yêu lấy con chữ.

Em không hy vọng gặp lại thầy đâu.

Hy vọng làm gì khi đó là điều tất nhiên sẽ diễn ra trong tương lai.

Thầy giữ cân nặng này để em còn nhận ra thầy nhá.

Học viên lớp 3C Content Marketing Vinalink khóa 79: Nguyễn Thị Thanh Nga.

Hiển thị thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.